מלגות ללימודים גבוהים – מקרנות פרטיות או במימון המדינה?

www.aviv-gvahim.co.il/, לחץ…, alon-tours.co.il/?mode=page&page=20581&lang=heb, חברות השמה

מלגות ללימודים
גבוהים – מקרנות פרטיות או במימון המדינה?

לימודים אקדמאיים
במסגרת האקדמיה הישראלית הם ללא ספק מהתחומים החשובים והמרכזיים ביותר בחברה
הישראלית כיום. בלי האקדמיה הישראלית וההישגים חסרי התקדים של החוקרים והמדענים
הישראלים, ישראל לא הייתה מגיעה למקום בו היא נמצאת כיום. רמתם ומספרם של
האקדמאיים בישראל הינם בעלי השפעה מכרעת על התעשייה והיצרנות הישראלית, על
המוניטין של ישראל כמדינת היי טק מפותחת, על התרבות והאופי הלאומי של המדינה וכד’.
אי אפשר להפריז בחשיבותו של מוסד האקדמיה, אשר מכין את הדורות הצעירים ומעניק להם
השכלה גבוהה על מנת שיוכלו בעתיד לקחת את המושכות ולהנהיג את המדינה הזו אל עבר
מקום טוב יותר ויותר.

לאחר שאמרנו את כל
זה, כבר קל הרבה יותר להבין מדוע קיים מקום מהותי מצד המדינה לממן מלגות ללימודים
גבוהים עבור אזרחי המדינה.

בשוק העבודה של
ימינו, צעיר ללא השכלה אקדמאית כלל, אשר מעוניין להשתלב בתפקיד מרכזי וטוב אשר
יבטיח לו קריירה ותעסוקה לאורך זמן, יתקל בבעיות מאוד קשות. התחרות כיום חריפה
ביותר בשוק העבודה, ואנשים ללא השכלה אקדמאית בסיסית (תואר ראשון) הולכים ונדחקים
לאחור.